Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sarita Sawant Bhosale

Inspirational

3  

Sarita Sawant Bhosale

Inspirational

आम्हाला नाही का घरदार

आम्हाला नाही का घरदार

1 min
42


सण असो वार असो

तुम्ही मात्र सदा पहाऱ्यावर

इतरांच्या जीवाची काळजी घेत

नामुष्की सहन करत

स्वतःसच पुसता..आम्हाला नाही का घरदार

संप असो मोर्चा असो

तुम्ही मात्र सदा पहाऱ्यावर

लाठी देत,दगड झेलत,स्वतःचा जीव धोक्यात घालत

स्वतःसच पुसता.. आम्हाला नाही का घरदार

भांडण असो,तंटा असो

तुम्ही मात्र सदा पहाऱ्यावर

तहान भूक विसरत,ऊन ,वारा,पाऊस मागे सारत

चोवीस तास ऑन ड्युटी करत

स्वतःसच पुसता..आम्हाला नाही का घरदार

कर्फ्यु असो, आजाराशी लढत असो

तुम्ही मात्र सदा पहाऱ्यावर

असुरक्षित छताखाली उभे राहत

सुरक्षाकवच बनत

कर्तव्यापुढे नात्यांची आसवे पापणीआड लपवत

स्वतःसच पुसता..आम्हाला नाही का घरदार


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational