Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Neha Patel

Fantasy Inspirational

3  

Neha Patel

Fantasy Inspirational

વિશ્વ એક પરિવાર

વિશ્વ એક પરિવાર

1 min
130


 છે શું આ તારું, આ મારું ?

ક્યાં ખોવાયું આપણાંપણું?


હિન્દુ, મુસ્લિમ, શિખ, ઈસાઈ,

શોધે સૌ કોઈ સ્વનો જાત-ભાઈ !


ભજવી રહ્યા છે સૌ કોઈ, 

વિશ્ચરંગમંચ પર ભેદભાવની ભવાઈ.


નાટકનાં આ દ્રશ્યને બદલીએ રે ભાઈ,

પાડી પડદો બદલીએ પાત્રોની ખરાઈ.


ભાઈચારાની ભાવના પાત્રોમાં ભરી, 

માનવ-માનવને એકસમાન કરી. 


ફેલાવી ભાવના વિશ્ચબંધુત્વની ચારેકોર,

રચીશું અજોડ વિશ્વતણો એક પરિવાર.


ના રહેશે હવે મારું-તારું, 

બનશે એક જ વિશ્વ કુટુંબ આપણું.


Rate this content
Log in