Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deep Thakar

Tragedy Inspirational

3  

Deep Thakar

Tragedy Inspirational

કેમ ચાલશે !

કેમ ચાલશે !

1 min
373


પ્રેમનો પાક લેવો હોય તો વાવ લાગણીઓ સરખેથી,

દિલને જ જો તું રણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


સપનાઓમાં મળવું હોય તો ઊંઘ લે હરખેથી,

આખી રાત જાગરણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


છોડી ગયા છે જે તેને છોડ ને હવે,

એનું જ તું સંભારણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


સરિતા છે એને બસ તું વહેવા દે,

તું સાગર એનું અનુકરણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


મધુમેહની બીમારી છે દુનિયાને,

તું વધુ ગળપણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


જાણીતાઓથી જ છેતરાય છે અહીં લોકો,

ને તું અજાણ્યાથી સગપણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


શાણી છે દુનિયા આખી સમજી લે,

નકામું ડહાપણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


એક-બે વાળ સફેદ થયા એટલામાં,

આખી સ્થિતિને ઘડપણ કહીશ તો કેમ ચાલશે ! 


લખ્યું જ હોય છે હર એક 'દીપ' ને ઓલવાવાનું નસીબમાં,

નકામી આડશ આપવાની મથામણ કરીશ તો કેમ ચાલશે !


'લાચાર' કોણ નથી આ દુનિયામાં અત્યારે ?

એમ જ પરિસ્થિતિને અકળામણ કહીશ તો કેમ ચાલશે !


Rate this content
Log in