Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Arjun Gadhiya

Tragedy Others

4  

Arjun Gadhiya

Tragedy Others

ચકલી ગયાં પછી

ચકલી ગયાં પછી

1 min
59


ઘટાટોપ લીલા ઝાડમાં ન પાન લાગે છે,

ઓલી ચકલી ગયાં પછી એ વેરાન લાગે છે,


ચિચિયારીથી ગુંજતું 'તું,

ચણચણ એ તો ચણતું 'તું

માળામાં એ વસતું 'તું,

એમાં જ એ તો હસતું 'તું


પણ આજે તો ખંડેર એક મકાન લાગે છે,

ઓલી ચકલી ગયાં પછી એ વેરાન લાગે છે…


પાંપણ હોત તો એને પલાળત,

એકલું બેસી આંસુ પાડત

વાચા હોત તો અવાજ નાખત,

ચકલીને એક સાદ આપત


પણ આજે તો સાવ એ હેરાન લાગે છે,

ઓલી ચકલી ગયાં પછી એ વેરાન લાગે છે.


Rate this content
Log in