Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବର୍ଷା
ବର୍ଷା
★★★★★

© Sanskruti Mohanty

Inspirational

1 Minutes   13.4K    7


Content Ranking


ବର୍ଷା ତୁ ଫେରିଜା

ମୋ କାଗଜ ଡ଼ଙ୍ଗାରେ,

ସାଧବ ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ,

ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି ତୋ ସାଥିରେ।

ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଖିଛି,

ମୋ ଓଦା ଛବି ବହି,

ଓଦା ଜାଳରେ ଚୁଲି ଲଗେଇଛି ମା,

ଧୁଆଁରେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ଘର।

କଣା ଚାଳ ବାଟେ ଲହଡା ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି,

ବା' ଯାଇଛି ବାବୁଘର ମୂଲ ଲାଗି।

କୁନି ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର,

ପଥି ଦବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ବା' ର,

ଆଖି ଲୁହରେ ତିନ୍ତୁଛି ମା' ର ଲୁଗା କାନି।ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ ବସିଛି ଚୁଲିରେ,

ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ହେଇଛି ସାତ ସପନ,

କାଦୁଅ ହେଇଛି ମୋ ଛିଟ ଜାମା,

ବା' ସେଇଟା ଆଣିଥିଲା,

ଆର ସନ ମକର ଜାତରୁ।

ତୁ ଫେରିଜା ବର୍ଷା ମା' ର ଆଖି ଲୁହରେ।

ଭରିଦେ କିଛି ମିଠା ମିଠା ସପନର ଉଷୁମ ପରଶ,

ଦେଇଦେ ମୋ କୁନି ଭାଇର ଓଠରେ ହସର ଫୁଲଝରି,

ସୁନେଲି ଖରାରେ ଶୁଖିଯାଉ ମା' ର ଲୁହ,

ମୋ ବହିପତ୍ର, ମୋ ଜାମା,

ସନ୍ତଉ ଥିବା ଆମ କୁଡିଆ,

ଆଉ ଅଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବା,

ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ପରି,

ମୋ ବା'ର ଦରଦୀ ହୃଦୟ।।।

ପୁଅ ବର୍ଷା ଭାତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..