Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ramkrishna Nagargoje

Others

3  

Ramkrishna Nagargoje

Others

येता पाऊस दिवस बरे

येता पाऊस दिवस बरे

1 min
11.6K


ढग येतील जमून सारे,

चमकतील विजा गार वारे

नांगर नांगर वावर सारे,

मऊ मऊ शेत तिफण चाले


टपटप पडतील थेंब टपोरे,

वाहतील नद्या झरे सारे,

डोंगरावर झाड डुले,

गडगड आवाज वीज चमके


मध्येच वारे येतील मोठे,

वाऱ्याबरोबर ढग पळे,

भरतील तुंडुब तळे सारे,

गवत हिरवे जिकडे तिकडे


किलबिल करती पक्षी बरे,

ढगात सारे पाणी भरे,

गर गर चक्र फिरे,

येता पाऊस दिवस बरे


Rate this content
Log in