Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ramkrishna Nagargoje

Others

3  

Ramkrishna Nagargoje

Others

पांडूरंग विठ्ठल मन झाले

पांडूरंग विठ्ठल मन झाले

1 min
11.6K


असा देव बाई,आला भुलोका !

चंदन उटी,शोभे तुळशीमाळा !!


काय वर्णू रुप,कसा हा सावळा !

चिंतन त्याचे, विरेना काही !!


युगे युगे हा विटेवर उभा ! 

व्हावे वैष्णव याचे संगती !!


रामकृष्ण हरी विठ्ठल झाला !

भक्ती सुखे आला पंढरपूरा !!


चंद्रभागा तिरी वाळवंट वाळवंट !

अंगण ज्ञाना तुकाचे बोले अभंग !!


चल बाई फुगडी अंगणात खेळू !

नर नारी जात, विसरु,विसरु !!


नको नको काही देणे,घेणे!जन्माचे !

पांडुरंग, विठ्ठल मन झाले.!!


Rate this content
Log in