Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Ramkrishna Nagargoje

Others


3  

Ramkrishna Nagargoje

Others


पांडूरंग विठ्ठल मन झाले

पांडूरंग विठ्ठल मन झाले

1 min 11.6K 1 min 11.6K

असा देव बाई,आला भुलोका !

चंदन उटी,शोभे तुळशीमाळा !!


काय वर्णू रुप,कसा हा सावळा !

चिंतन त्याचे, विरेना काही !!


युगे युगे हा विटेवर उभा ! 

व्हावे वैष्णव याचे संगती !!


रामकृष्ण हरी विठ्ठल झाला !

भक्ती सुखे आला पंढरपूरा !!


चंद्रभागा तिरी वाळवंट वाळवंट !

अंगण ज्ञाना तुकाचे बोले अभंग !!


चल बाई फुगडी अंगणात खेळू !

नर नारी जात, विसरु,विसरु !!


नको नको काही देणे,घेणे!जन्माचे !

पांडुरंग, विठ्ठल मन झाले.!!


Rate this content
Log in