Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Ramkrishna Nagargoje

Children Stories

4  

Ramkrishna Nagargoje

Children Stories

हाय बाय बोलू या, शाळेत आपण जाऊ

हाय बाय बोलू या, शाळेत आपण जाऊ

1 min
25.4K


हाय बाय बोलू या,

शाळेत आपण जाऊया.


भरली शाळा घंटी वाजे,

अंतर राखणे धडे नवे.

सेनिटायझर वापरा थोडे,थोडे

हात हाताशी,नको बरे.


मास्क वापरा चला पुढे,

घ्या संसर्गाचे धडे बरे,

आपला वर्ग छान बरे,

भिंतीवर चित्र नवे नवे.


शिक्षण घेऊ आपण सारे,

कोवीड १९, ज्ञान बरे,

आवश्यक विषय आला पुढे.

ज्ञान त्याचे घ्या सारे.


असेच आपण शिकुया,

नविन धडे घेऊया,

हाय,बाय बोलूया,

शाळेत आपण जाऊया.

असेच आपण राहूया.Rate this content
Log in