Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ramkrishna Nagargoje

Others

3  

Ramkrishna Nagargoje

Others

आई

आई

1 min
12.2K


साडी घेईल, दिवाळीला,

समीला लंगापोलक,

नामुला ये घेऊन,

भागे तू ये, माहेराला


लई दिस झालं,

पाहिलं नाही, तुला

गाय येली ढवळी,

कारवड लई गॉड हाय,

खरुज खातील,

समी नाम्या,

भागे तू ये, माहेराला


सिंदफणाचा पूर,

ओसरुन गेलाय सारा,

मुक्कामी एसटी,

सुरु झाली आता,

आठ दिस राहा,

भागे तू ये, माहेराला


तुऱ्याला गवत, आलंय,

गुर डोरं गॉड हाईत,

दुध तापतंय भगुलंभर,

साई येती ओंजळभर,

भागे तू ये, माहेराला


मुग उडीद झालेत आता,

सोनं घेईल थोडं,

उरले पैसं काही तर,

करील तुला तोडं,

भागे तू ये, माहेराला


येवडा निरुप सांग धोंडे,

बाजारात पडली गाठ,

लई वाट पाहाती म्हणावा,

भागी तुझी आय,

डोळ्यात पाणी आणलं तिनं

अन म्हणाली,

भागे तू ये, माहेराला


Rate this content
Log in