Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

अमोल धों सुर्यवंशी

Others

3  

अमोल धों सुर्यवंशी

Others

विचकट

विचकट

1 min
253


तयारी अशी आहे की

जिंकायचं.. 

वेळ असा ही येईल त्याला 

पचवायचं 

कोणी समोरून नावे ठेवलं 

कोणी पाठवून काड्या लावतील 

 ऐकाचं फक्त आणि फक्त्त 

स्वतःचं 

भुले पणी होतील चुका 

डोळ्या समोर खपवून घेऊ नका 

असंच राहायचं.. 

विचकट..

कड्यावर चढताना पडण्याचा

 बहाणा नको 

ज्या गोष्टी पटत नाहीत 

त्या करू नको 

वाईट आहेस तू अस बोल तरी चालेल 

तू जगायचं तसचं... 


Rate this content
Log in