Savita Jadhav

Others


3  

Savita Jadhav

Others


वेदना

वेदना

1 min 11.7K 1 min 11.7K

अश्रुंच्या जलधारा संपल्या

तरी संपतील का भावना

कितीही थांबवली तरीही

रोखू शकतील का मनाच्या वेदना?


Rate this content
Log in