Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Others

2  

Priti Dabade

Others

वाळूचे घडयाळ

वाळूचे घडयाळ

1 min
3.0K


वेळ दाखवणारे हे यंत्र

वाळूवर चालते याचे तंत्र


असतात दोन पोकळ काचेची भांडी

वरच्या भांड्यातून वाळू खाली सांडी


किती वाळू खाली आली

किती वाळू यायची राहिली


याचा घालून मेळ

ठरवते किती झाला वेळ


Rate this content
Log in