Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Swati Tondrod

Others

3  

Swati Tondrod

Others

वाईटांचा समुळ नाश

वाईटांचा समुळ नाश

1 min
11.4K


वाईटांचा नायनाट होतो

वाईट कृत्य माञ तसच राहत 

चांगले होतात अपयशी

जेंव्हा वाईट होतो यशस्वी

वाईट पाहु नये 

वाईट ऐकु नये

व वाईट बोलु नये 

हा जप तत्पर पाळला 

तर वाईटांची होईल पराजित

व सज्जनांना येईल यशRate this content
Log in