Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Harshada JOSHI

Others


3  

Harshada JOSHI

Others


वाहे डोळ्यातून सुख

वाहे डोळ्यातून सुख

1 min 261 1 min 261

कधी मिळेल मला ते

गेले वाकडे दावून

आता शिणलासे जीव

सुखा येतो का धावून


आता खचले मनही

किती पहावी रे वाट

यशा सांग तुझा किती

आहे रे भलता थाट


असा आला येताना तो

हास्य पांघरून गाली

जणू टपोर चांदणे

नयनी अंजन घाली


किती सोसावे सोसले

आज आकाश ठेंगणे

रडु हसता हसता

आज भिजली अंगणे


ब्रह्मनंद सहोदर

जणू सुखाचा गिलावा

ओघळतो डोळ्यातून

खऱ्या सुखाचा ओलावा


Rate this content
Log in