Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Savita Jadhav

Others

3  

Savita Jadhav

Others

उणीव.८

उणीव.८

1 min
11.9K


मोगऱ्याचा गजरा करताना,

उणीव तुझी भासते,

आपल्या मैत्रीच्या गोड आठवणीत,

मग एकटीच मी हासते.


Rate this content
Log in