Savita Jadhav

Others


2  

Savita Jadhav

Others


उमलती कळी

उमलती कळी

1 min 2.8K 1 min 2.8K

वेलीवरची उमलती कळी

झाडावरच दिसते शोभून

खुडली तिला अवेळी तर

लगेचच जाईल ती कोमेजून


Rate this content
Log in