Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vinita Kadam

Inspirational

3  

Vinita Kadam

Inspirational

उजेड पेरु

उजेड पेरु

1 min
572


(अष्टाक्षरी)


चला उजेड हा पेरु

विजयाचा तेजोमय

दिवा लावूनिया जगी

होई जसा सुर्योदय||१||


ज्योत निघे रात्रीतून

लढे अदृश्य शत्रुशी

बळ दाखवी एकीचे

नाते हे मानवतेशी||२||


जीर्ण वस्त्र टाकूनिया

सोडी जीणे लाचारीचे

तोडू आता कंबरडे

भ्रष्टाचार, अन्यायाचे||३||


दिवा पेटवू ज्ञानाचा

अज्ञानाच्या अंधारात

तेव्हा होईल सज्ञान

साक्षरता समाजात||४||


पुण्य शिकवू दानाचे

करुनिया रक्तदान

धरु सत्याचीच कास

मिळे त्यास सर्व मान||५||


दान द्यावे गजानना

सकलास आरोग्याचे

दूर करी अंध:कार

ध्येय पूर्ण जीवनाचे||६||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational