Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Vinita Kadam

Others

4  

Vinita Kadam

Others

परीराणी (बालगीत)

परीराणी (बालगीत)

1 min
39


परीराणी परीराणी

कशी दिसे छान छान

चंद्रावाणी मुखडा गं

तुझा गोरा गोरा पान ||१||


स्वप्नामध्ये आली माझ्या

घरी चांदण्याची परी

ताज चंद्राचा तो शिरी

पंख चमचम करी ||२||


पंखावर बसवून

तिने नेले तारांगणी

गोल मटोल चांदोबा

हसे नाचे नभांगणी ||३||


लपाछपी, गप्पाटप्पा

आकाशात ताऱ्यासंगे

लपे कसा हा चांदोबा

लिंबोणीच्या झाडामागे ||४||


चांदण्यात संथ वारा

गाई गोड गोड गाणी

चांदोबाच्या झोपाळ्यात

जोजविते परीराणी ||५||


इटुकला जीव माझा

गेला दमुन खेळून

घरी आणले स्वप्नात

पंखावर बसवून ||६||


Rate this content
Log in