Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Umesh Salunke

Romance

3.4  

Umesh Salunke

Romance

तू स्वताला एक परी समजते... !

तू स्वताला एक परी समजते... !

1 min
11.6K


तू स्वत:ला एक परी समजते.....

तू स्वतःला स्वप्नसुंदरी असे भासवून देतेे....

तुज्या प्रेमासाठी इतका वेळ का माझा घेते....   

तुला मिळवण्यासाठी दिवस रात्र     

विचार करून स्वप्नात त्रास देते....

मला सहन होत नाही आता     

तू माझ्या मनात असणाऱ्या       

प्रश्नाच उत्तर कधी कुठे देते......   

कधी तु भेटशील असं होते...    

कधी तुज्याशी बोलु असं होतें       

तुज्याशी भावना व्यक्त करताना

तुज्याशी तुजा कधी एकदाचा होऊन जातो

सूर्य मावळून रात्रीचा चंद्र उगवतो असं होउन जाते...       

साथ तुजी असावी वाट बघत रहावी.....       

तूच आयुष्यभर माझ्या हृदयात जागा          

करून दयावी....   अशी आशा इंद्रधनुष्य सारखी  

माझ्या सहवासात पावसासारखी  तू वाहत जावी....

प्रत्येक श्वसात न प्रत्येक शब्दात समोर दिसावी....

मित्रा 5.17 ट्रेन सुटली          चल लवकर....     जाऊ का पुन्हा भेटु


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance