Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Murlidhar Diwekar

Inspirational

4.3  

Murlidhar Diwekar

Inspirational

तू माझा श्वास आहे

तू माझा श्वास आहे

1 min
125


तू माझा श्वास आहे 

तू माझा विश्वास आहे। 


भिमा तुझ्यामुळे आम्हास मान आहे 

तू होतास म्हणून स्वाभिमान टिकून आहे। 


तू नाही कुणापुढे झुकला गेला

तू नाही कुणापुढे विकला गेला।


भिमा तुझ्या संविधानामुळे

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय,

हक्काची जाणीव झाली,


शिका, संघर्ष, संघटित व्हा! 

हा मंत्र कानी दिला। 

भिमा तुझ्यामुळे अस्तित्वाची जाणीव झाली।


तू होतास म्हणून आमची बलुतेगिरी संपली

आता आमची गाव-शहरात वट वाढली।


कवी मुरलीधर आपल्या मधुर वाणीत सांगतो, 

तू माझा श्वास आहे, तू माझा विश्वास आहे।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational