Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deepa Vankudre

Romance

4.1  

Deepa Vankudre

Romance

तू असा बरसून जा

तू असा बरसून जा

1 min
57


मळभले नभ, सुटला वारा, पावसा,

तू असा बरसून जा,

तुझ्या मनातले मजला सांग,थेंब थेंब नको, कोसळून जा,

तप्त झाली वसंधरा तिला,जाशील का शांत करून?

रिकामे झाले जे पाणवठे तेवाहतील का सारे भरभरून?

इंद्रधनुची कमान ताणून,नभी सप्तरंग तू उधळून जा,

वर्षाधारांचा स्पर्श करून,हिरवा रंग तू विखरून जा!

न्हाऊ घाल विषण्ण तनमन, चैतन्य रोमरोमी पसरून जा,

वाहून जातील व्यथा, वेदना,असे चिंब चिंब भिजवून जा!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance