Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

तुका म्हणे

तुका म्हणे

1 min
8


थोर संत सुस्वभावी /

नांदतसे देहूगावी /

तुकारामांची थोरवी /

वर्णाया अगाधचि // (1)


शांत, गोड असे वाणी /

हरिनाम सदा मनी /

सदा चित्ती समाधानी /

नामस्मरण सदा //  (2)


प्रपंचात राहूनिया /

परमार्थ साधूनिया /

अभंगाते रचूनिया /

गायनही सुस्वरे //  (3)


संत तुकयांची वाणी /

आली गाथा स्वरुपानी /

तरे इंद्रायणीतूनी /

संतांचिया पायी रे // (4)


नसे लोभ संपदेचा /

नसे रुक्ष , कटू वाचा /

जप विठ्ठल नामाचा /

सदा असे मुखात //  (5)


प्रेम वृक्ष , वल्लरींसी /

मूक पक्षी नि प्राण्यांसी /

प्रसन्न देव मानसी /

सदाचार पाहूनी // (6)


देवांनीच बोलाविले /

सदेह वैकुंठी गेले / 

प्रत्यक्षचि पाहियले /

इहलोकावरी रे //  (7)


Rate this content
Log in