Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Comedy Inspirational

3  

Priti Dabade

Comedy Inspirational

तुझं माझं जमेना

तुझं माझं जमेना

1 min
138


कोरोनाच्या रुग्णात होऊ लागली दिवसेंदिवस भर

वाटायला लागले सुरक्षित फक्त आपले घर


सगळ्यांच्या असण्याने वाढली घरात गोडी

वेळ जाऊ लागला सोडविण्यात कोडी


रोज व्हायच्या खाण्याच्या नवनवीन फर्माईशी

अंथरूणाताच दिली जायची कपबशी


जपले साऱ्यांनी आपले छंद

असायचे जोडीला संगीत आवाजात मंद


दिव्यात लावताना सातला वात

विचारलं जायचं झाला का वरणभात


भांडी घासताना करावा लागतोय बऱ्याचदा फोम

कामाने वेळ मिळेना करायला कोम


नव्हतं तिच्यासाठी वर्क फ्रॉम होम

आयुष्यभर केलं तिने वर्क फॉर होम


दमायला लागले तिचे हात करून काम

लावावा लागायचा आता तिला थोडा बाम


पहिले थोडे दिवस वाटले सगळे कसे छान

पण आता वाढत चालला होता घरातील ताण


उडायला लागले आता दोघांत खटके

भासायला लागले पैशाच्या अडचणीचे चटके


घरातलं काम काही केल्या संपेना

तुझं माझं काही जमेना


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Comedy