Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MAHENDRA SONEWANE

Romance

3  

MAHENDRA SONEWANE

Romance

तुच माझा श्वास

तुच माझा श्वास

1 min
11.9K


नुसत्या तुझ्या आठवणीनं 

निशिगंध बहरतो, 

आणि फुलं वाचतांना मग 

प्रियकर उगीचच का झुरतो ||


जिकंता जिंकता 

हरुन गेलो मी, 

वाट तुझी पाहून 

रुसुन गेलो मी ||


हे गुलाबाच्या फुला 

आठवण येते मला, 

काय सांगू तुला 

ईलाज नाही याला ||


रंग स्नेहाचा 

वादळ उठते उरात, 

तु भेटलीस की 

आपण गाऊ सुरात ||


वाट पाहतो तुझी 

आता एकच ध्यास, 

विचार दुसरा नाही

आता तुच माझा श्वास ||


Rate this content
Log in