Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

3  

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

तो अवलिया

तो अवलिया

1 min
11.9K


चेहऱ्यावर फासूनी रंग

लावुनी मोठे नाक 

नाव घेताच येई हसू 

असा अवलिया खास 

गबाळ वेशभूषा रंगेबेरंगी रंगाची 

अनेक नकला करून

तो सर्वांचे मन जिंकून घेई 

असला दुःखी मनाने जरी 

तरी तो सर्वाना हसवी 

आपले दुःख विसरून 

हसवून आनंद पसरवी 

सर्कस शी चा प्राण तो 

मुख्य किरदार तो 

जोकर विदूषक नावाने 

ओळखतो अवलिया तो 


Rate this content
Log in