Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Others

3.3  

Priti Dabade

Others

थेंब पाण्याचा

थेंब पाण्याचा

1 min
11.9K


थेंबे थेंबे तळे साचे 

अमृत आहे दुसरे नाव त्याचे

पाण्यावर आजवर अनेकांनी लिहिले 

पण अमलात किती जणांनी आणले

काळजीपूर्वक करू पाण्याचा उपयोग

नको व्हायला नैसर्गिक संपत्तीचा दुरुपयोग

पाण्याचा नका करू नाश

लोकांना लागते त्याच्या वाटेची आस

नको शॉवर आणि वाहता नळ

बरेच जण सोसत आहेत पाणीटंचाईची कळ

पाण्यासाठी कितीतरी मैल पायपीट

होत आहे अनेकांची त्रेधातिरपीट

निसर्ग देत आहे आपल्याला अजूनही वेळ 

अजब आहे त्याचा खेळ

करू आपण सारे पाण्याची बचत

मग खऱ्या अर्थाने होईल सर्वांनाच मदत

सारे मिळुनी करू या निश्चय

पावसाच्या पाण्याचे करण्याचा संचय


Rate this content
Log in