Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Prashant Shinde

Others

3  

Prashant Shinde

Others

तेरा जून

तेरा जून

1 min
11.5K


पाचवा लॉकडाऊन

तेरावा दिवस पिरपीरणारा....!

ते रे मेरे सपने

रा त कली एक खाब में

वा दा तेरा वादा ऐकलं की

दि वस कसा छान जातो....

व सकन अंगावर येणार

स रळ डोक्यात शिरणार

पि ळवटून टाकणार संगीत

र टाळ काहीतरी नको वाटत....

पि चकारी लाळ गाळणारी

र स्त्यात दिसली की शिसारी वाटते

ना घर का ना घाट का अवस्था होते

रा म पारी सारी मजाच निघून जाते...!

     असच काहीतरी आज झालंय

     रात्रभर पिरपिरिन नकोस केलंय

     उजडताच त्यानं तोंड काळ केलंय

     या हवेन आज जाम पीडलंय....

     तरी पण सुप्रभात म्हणतो

     तो येतो म्हणालाय

     त्याच्यावर मी विश्वास ठेवलाय

     कारण विश्वासावरच सारा

     जीवनाचा डोलारा टिकलाय.....!


Rate this content
Log in