Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Inspirational

3  

Priti Dabade

Inspirational

तारुण्य

तारुण्य

1 min
22


तारुण्यात असते

वेगळीच आशा

काम करण्याची

नेहमीच नशा


पैसा, नाव

कमावण्याची घाई

काहीतरी वेगळं

करण्याची चतुराई


चेहऱ्यावर असते 

विलक्षण चमक

सगळ्याच गोष्टीत

असते धमक


मन करावे

लागते खंबीर

सोडून चालत

नाही धीर


रंगविलेली स्वप्ने

उतरवायची प्रत्यक्षात

उमेद असते

प्रत्येकाच्या मनात


Rate this content
Log in