Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Others

3  

Priti Dabade

Others

स्वामी समर्थ

स्वामी समर्थ

1 min
198


भिऊ नकोस।मी पाठीशी।

चूक घाली पोटाशी।भक्तांच्या।।१।।


स्वामींची गाथा।अक्कलकोट निवासी।

आवडे औदुंबर त्यांसी।कृपासिंधू।।२।।


अनंतकोटी।ब्रंह्माडनायक।

योगीराज।महाराज।स्वामी समर्थ।।३।।


भक्तजन सारें।करिती नामस्मरण।

धरुनी चरण।भक्तिभावे।।४।।


दूरवर पसरली।त्यांची किर्ती।

भक्तांना प्रचीती।आजही येई।।५।।


उपासना।करी चिंतन।

मनन।योगक्षेम चालती।।६।।


घडावे दर्शन।अनमोल ठेवा।

करावी नित्यसेवा।निरंतर।।७।।


Rate this content
Log in