Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Inspirational

2  

Pallavi Udhoji

Inspirational

सुख-दुःखाशी लढताना

सुख-दुःखाशी लढताना

1 min
3.1K


सुख-दुःखाशी लढता लढता

राग दूर ठेवत गेले

कितीही घाव झाले हृदयावर

तरीही दुःख मी पचवत गेले


Rate this content
Log in