Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sonali Parit

Tragedy Others

3  

Sonali Parit

Tragedy Others

#सरळ शब्दात

#सरळ शब्दात

1 min
289


प्रामाणिकपणा आहे मनात माझ्या

धमक आहे शब्दात माझ्या

खोटे आरोप लागले जरी

परवा नाही कोणाची

मी आणि माझे मन आहे खरे

सरळ शब्दात सांगतो तुला


लोक काय बोलतील याचा

कधीच विचार केला नाही

ते कालही बोलत होते 

आणि आजही बोलत आहेत

सरळ शब्दात सांगतो तुला


तू नक्की विश्वास ठेवशील,

समजून घेशील वाटले होते मला

उशिरा कळले मला चुकलोच जरा 

सरळ शब्दात सांगतो तुला


जसे मी तुला माझे मानतो

तशी तूही मला तुझी मानते

वाटलं होतं खरं

पण संशयाचे भूत मानगुटीवर बसलं

हे आता स्पष्ट बघितलं

ऐक सरळ शब्दात सांगतो तुला


तुही त्या लोकांच्या कळपात दिसली मला

बरं झालं कळलं मला

आता मात्र मनावर दगड ठेवतो 

लवकरात लवकरात लवकर 

समोरून निघून जा माझ्या

सरळ शब्दात सांगतो तुला


जा आता बघ दुसरा कोणीतरी 

फक्त एकच लक्षात ठेव 

संशय नको विश्वास ठेऊन राहा

शेवटपर्यंत तो नक्कीच साथ देईल तुला

सरळ शब्दात सांगतो तुला


#सरळशब्दात


Rate this content
Log in