Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sonali Parit

Others

3  

Sonali Parit

Others

चटके

चटके

1 min
207


परिस्थितीचे चटके बसता

जाणीव होते वेळेची

आज याची तर उद्या त्याची

कड लागते त्याची जो

चटके सोसून सावरतो स्वतः ला

पुन्हा सज्ज होतो 

जीवनात सामोरे जायला

फुंकर मारुनी वेदनेवर

सतत पुढे जात राहा

नेहमी फुलत राहा


Rate this content
Log in