Sonali Parit

Others


3  

Sonali Parit

Others


चटके

चटके

1 min 170 1 min 170

परिस्थितीचे चटके बसता

जाणीव होते वेळेची

आज याची तर उद्या त्याची

कड लागते त्याची जो

चटके सोसून सावरतो स्वतः ला

पुन्हा सज्ज होतो 

जीवनात सामोरे जायला

फुंकर मारुनी वेदनेवर

सतत पुढे जात राहा

नेहमी फुलत राहा


Rate this content
Log in