Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonali Parit

Others

3  

Sonali Parit

Others

जीवन काय आहे

जीवन काय आहे

1 min
53


जीवन काय आहे

अनेक तर्क वितर्क आहे

कष्टांचा भांडार आहे

मानलं तर सार्थक आहे

नाहीतर व्यर्थ आहे


कोणी म्हणे

जीवन खुप सुंदर आहे

कोणासाठी नुसतेच 

दिवस मोजणे आहे


आपल्या सारांशाचा 

हा तर विस्तार आहे 

कृतीतून सारेकाही उघड आहे

जगण्याचा खरा आनंद या 

जीवनाने दिला आहे आणि 

आपण म्हणतो जीवन काय आहे...


Rate this content
Log in