Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonali Parit

Inspirational

3.7  

Sonali Parit

Inspirational

परतीची वाट

परतीची वाट

1 min
534


परतीच्या वाटेवर सूर्य नेहमी हसतो

पुन्हा नवी पहाट घेऊन येईन मनी ठरवून जातो 


शिकण्यासारखे आहे खूप काही 

मावळतीचा सूर्य निरखून पहा कधीतरी


परतीची वाट म्हणजे शेवट नसतोच मुळी

पुन्हा नव्या उमेदीने सुरुवात करायची हेच भाळी 


अनुभवांची झोळी असते सोबत

त्याच्या साथीने होईल ना नवी सुरुवात सुखकर


परतीच्या वाटेवर सर्वांना चालायचे असते 

पण ती वाट आनंदी करणे आपल्याच हातात असते


नवी सुरुवात नव्या गोष्टीचा आरंभ 

पुन्हा वाटसरू होऊन प्रवास करा प्रारंभ


Rate this content
Log in