Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

राजेंद्र वैद्य कल्याणकर

Others

4  

राजेंद्र वैद्य कल्याणकर

Others

सोनपाखरू

सोनपाखरू

1 min
330


तरुण उन्हाचे सोनपाखरू फांदीवर बसले.    

लता तृणांचे गर्द पिसारे खुदकन गाली हसले.                            


आभाळाची नवी निळाई उतरुनी ये खाली.   

संत भाबड्या जलाशयाची सखी आज झाली. 


पहिले वहिले गूज त्यांचे क्षितिजावर ठसले.                                   

एक लाडका मेघ सावळा उगीच रेंगाळला.    


इंद्रधनूची कमान पाहून मनात ओशाळला.    

बघता बघता क्षणात तेथे विश्व नवे दिसले.                                    

जागेपणी हे दृश्य पाहून स्वप्नी डोळे फसले.


श्रावण शोभा अशी निरंतर जीवनात यावी.    

मुरगळलेली कली मनाची नवजीवन ल्यावी.      


Rate this content
Log in