Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Priti Dabade

Others

3  

Priti Dabade

Others

समाधान

समाधान

1 min
241


समाधान आहे कशात

नाही आपल्याला कळत

अडकते मन भौतिक

सुख देणाऱ्या गोष्टींत


समाधान मानण्यावर असते

समाधान नसे गोष्टीत

अंथरूण पाहून पाय पसरण्यात

दडते आपल्या साऱ्यांचे हित


समाधान दुसऱ्यांच्या मदतीला धावण्यात

समाधान वेळोवेळी उपयोगी पडण्यात

समाधान रक्तदान करण्यात

समाधान ज्ञान देण्यात


समाधान मिळता होई मन तृप्त

न वाटे लालसा ना वाटे मत्सर

काही नसताना वाटे श्रीमंती

अवलंबले साऱ्यांनी तंत्र जर


Rate this content
Log in