Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Romance

3  

Savita Kale

Romance

सखे

सखे

1 min
54


तू निराश असताना सखे

तुला स्फुर्ती देणारा

आशेचा किरण मला व्हायचयं।। 


तू दुःखी असताना

तुझा चेहरा तेजस्वी करणारी

हास्याची लकेर मला व्हायचयं।। 


जिथं तुला थकल्यावर

क्षणभर विसावा वाटेल

असा किनारा मला व्हायचयं।। 


माहीत आहे क्षणभरच आस्तित्व असेल माझं

तरीही तुझ्या ओंजळीत येण्यासाठी

पावसाच्या गारा मला व्हायचयं।। 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance