Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonam Thakur

Others

3  

Sonam Thakur

Others

सिंह राशी

सिंह राशी

1 min
197


तत्वप्रिय अन् अहंकारी

ऐटीत यांचे चालणे

स्पष्ट पहा यांची वाणी

शिस्तीत सिंहाची राहणी

आपलेच म्हणणे खरे करती

स्वतःचा ठसा उमटवती

समाजात मिळतो बहुमान

सिंहाचं बघा वेगळंच स्थान

पुढे पाऊल हे टाकिता

हळूच मागे नजर मारती

तल्लख बुद्धी सिंहाची पहा

स्वतःच्या चुका सुधारती

क्षणात भस्म करतील हे

तत्व या राशीचे अग्नी

कर्तृत्ववान अन प्रामाणिक

असते ही सिंह राशी


Rate this content
Log in