Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Neha Sankhe

Others

3.7  

Neha Sankhe

Others

श्रावण

श्रावण

1 min
135


बेधुंद करी श्रावणातील गारवा

मनाला तनाला हवीहवीशी हवा

सृष्टीला ही भरला आहे एक नाद नवा

जन्म नाव सृष्टीस हवा

सूर लयीने ने साद घालतो, गात मारवा

हिरवाईचे मखमल न्याली वसुंधरा

पाठशिवणीचा खेळ खेळती धरा

माहेराला साद घालीती मुली आल्या

श्रावणात धरती न्याली शालू हिरवा

बेधुंद करी ही धुंद हवा श्रावण हिरवा

चहू दिशांना सांगावा धाडीत श्रावण आला

मनी सुखावला सृष्टीचा हा काला

श्रावण आला श्रावण आला

सृष्टीस एक नवा साज देऊन गेला....


Rate this content
Log in