Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sandip Todkar

Others

4.4  

Sandip Todkar

Others

शिव

शिव

1 min
161


जन्म हाच अखेरचा

अखेरचा हा प्रवास

सत्य सुंदर शिवाचा

शिवाचा मजला ध्यास ।।१।।


रोखोनी आर्त मनाची

मनाची तीव्र भावना

सत्य सुंदर शिवाची

शिवाची मज कामना ।।२।।


भवसागर तारक

तारक हा अरिष्टांचा 

सर्वसुख जो कारक

कारक मम सुखाचा ।।३।।


गंगाधारी तुम्ही शिव

शिव त्रिलोचनधारी

दुःख हर तुम्ही शिव

शिव अष्टभुजाधारी ।।४।।


ध्यानमुर्ती गजपिता 

गजपिता सुखकारी

भोळेसांब ऊमापती

ऊमापती भवहारी ।।५।।


निलकंठ हे शंकर

शंकर ब्रम्हमुरारी

विष निर्दाळक तुम्ही

तुम्ही हो त्रिशूलधारी ।।६।।


भस्माधारी तुम्ही शिव

शिव सर्व सुखकर्ता 

ॐ नमः शिवाय मंत्र 

मंत्र सर्व दुःखहर्ता ।।७।।


Rate this content
Log in