Atharv Mahajan

Others


3  

Atharv Mahajan

Others


" शब्द "

" शब्द "

1 min 196 1 min 196

शब्द हि साधना

शब्द झंकार असे,

शब्द आलिंगन लेखणीचे

शब्द हे अलौकिक असे.


शब्द म्हणजे कल्पना

शब्द उलगडते ती कविता,

शब्द म्हणजे रास फुलांची

शब्द जणू वाहती सरिता.


Rate this content
Log in