Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rahul Shedge

Fantasy Others

3  

Rahul Shedge

Fantasy Others

शाळेतील-मैत्री

शाळेतील-मैत्री

1 min
12.8K


शाळेत आमची जमली जोडी

जीवलग असे सवंगडी॥धृ॥


सवंगडी हा माझा गुणी

शाळेतील ही मैत्री जुनी

पहिल्या भेटीची आठवण मनी

आठवण मज येई क्षणो-क्षणी॥१॥


दंगा, मस्ती मैत्रीची ही यारी

हळव्या क्षणांची ही कट्टी-बट्टी

हृदयातील कप्प्यात कोरल्या आठवणी

हास्य-विनोद, प्रेमाची लागे गोडी॥२॥


शाळेतील ही मैत्री निराळी

सुख-दुःख वाटून घेई

हृदयाने हृदयाला जोडणारी

शाळेतील आठवणीने उर भरून येई॥३॥


Rate this content
Log in