Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonam Thakur

Romance

3  

Sonam Thakur

Romance

साथ दे तू मला

साथ दे तू मला

1 min
261


तुझ्या माझ्या प्रेमाची

बांधली स्वर्गात गाठ

अडचणी कितीही असो

तुटणार नाही ही साथ

आयुष्यात आपल्याला

आणखी काय हवे

चार रूम kitchen चा

Flat आपल्याला पुरे

घरा जवळ असो

सुंदरशी बाग

पक्ष्यांच्या किलबिलांनी

पहाटे येईल जाग

घरात आपल्या असावे

आई बाबांचे छत्र

त्यांच्या सुरेख संसाराचे

आत्मसात करू मंत्र

कॉफी आणि काव्याची

रोज करू मैफिल

Karaoke वर गाणी बोलून

घेऊ music चा feel

Weekend ला आपण

लॉंग drive ला जाऊ

धाब्यावर जेवणाचा

आस्वाद आपण घेऊ

तुझ्यासोबत जगण्यात

मज्जा आहे खरी

जोडी आपली पाहून

म्हणतात सर्व लय भारी


Rate this content
Log in