Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Prashant Shinde

Inspirational

2.9  

Prashant Shinde

Inspirational

सात जून (7)

सात जून (7)

1 min
2.8K


सात जून(7)

पाचवा लॉकडाऊन

सातवी सांज समंजस असावी...!


सा र सत्त्व जीवनातलं

त ळहातावरच्या फोडाप्रमाणं जपलं

वि चाराअंती वाटतं

सां गड बसण्याआधीच विरलं...

ज रा सूर गवसत होता

स गळं मुसळ केरात गेलं

मं तरलेल्या क्षणांनी

ज रा जास्तच घासलं...

स मंजसपणा जपला

आ ततायीपणा सोडला

सा रं सारं करून पाहिलं

वि टाळच खरा नडला...

आता सांजेला

पुन्हा श्री गणेशा करावा म्हणतोय

तेच ते ऊर्जेचे क्षण

पुन्हा वेचून घेतोय....!


शुभ सायंकाळ..!


Rate this content
Log in