Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Snehal Gapchup

Others

3  

Snehal Gapchup

Others

सार्थकता

सार्थकता

1 min
30


आयुष्य घेतलेल्या श्वासांचं मोजमाप नाही.

ते कश्यात सापडेल हे सांगता येत नाही. 

ऐक क्षण कधी आयुष्य सार्थक करी, 

तर कधी कितीएक वर्ष निरर्थकचि खरी. 

गवसलं म्हणता म्हणता हातून नीसटी 

इच्छांची इथे भरती ओहोटी. 

होते सगाये माझातच, 

म्हणूनच इच्छांना ते बाहेर नव्हतं गावासातच. 


Rate this content
Log in