Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

मानसी मिठारी

Tragedy

3  

मानसी मिठारी

Tragedy

सांग ना!

सांग ना!

1 min
58


तुला माझी हाक कधी ऐकूच नाही आली

की ऐकूनही न ऐकल्याचं सोंग आणलंस?

सांग ना....


माझ्या डोळ्यात ती ओढ कधी दिसलीच नाही?

की पाहूनही आंधळा झालास? 

सांग ना....


त्या दिवशी आवाजातली कातरता जाणवतच नव्हती,

की जाणवूनही दुर्लक्ष केलंस?

सांग ना....


माझ्या भावना तुला कधी कळल्याच नाहीत,

की कळूनही वळू दिल्या नाहीस?

सांग ना....


सांग ना,

तुला सावरायला कमी पडले की,

बावरलेल्या मला आवरायला?

कुठे कमी पडले!

सांग ना....


Rate this content
Log in