Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

मानसी मिठारी

Others

3.6  

मानसी मिठारी

Others

खेळ

खेळ

1 min
19


कपाळावरच्या रेखांमध्ये लपलास तरी

वहीच्या पानांमध्ये सापडलासच


भावनांच्या लागोपाठीची गंमत अशी की

विचारांनीही नेमकं तुलाच पकडलं


वर्तमान-भविष्याच्या आंधळ्या कोशिंबिरीत

भविष्याचा वेध घेता घेता, 

तू भूतकाळातच लोप पावलास हे मात्र

वर्तमानात डोळ्यांवरची पट्टी काढल्यावरच कळलं


शेवटी काय तर

स्वप्नांचा लागोपाठ, प्रेमाचा लपंडाव आणि

नात्यांची आंधळी कोशिंबीर 

हाच आयुष्याचा खेळ

हे मात्र नकळतरीत्या शिकवून गेलास


Rate this content
Log in