Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

मानसी मिठारी

Romance

4  

मानसी मिठारी

Romance

आठवण

आठवण

1 min
59


आठवण.... आठवण.... आठवण

साठवणीतली आठवण

आणि आठवणीतला तू


साठवणीतली गोड आठवण तू

आणि गोड आठवणींची साठवणही तूतू असताना तुज़्या आसन्यामुळे बनलेली आठवण

तू नसताना तुज़्या असन्याची आलेली आठवण

आणि ह्या सगळ्याची मज़ जवळ असलेली कडू-गोड़ साठवणह्या साठवणीला गाठ बांधू पाहतेय

मदत करशील?जास्त काहि नाही

फक्त आठवणीचा आणखिन एक धागा दे

नाही.... नाही....

हया वेळी साठवण विणायला नाही

तर विणलेली साठवण उसवायला

करशील मदत?Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance