Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ankit Navghare

Others

3  

Ankit Navghare

Others

सांग मरावे कसे

सांग मरावे कसे

1 min
11.9K


जगण्याची रित कळली आता सांग मरावे कसे  

भगवंता सांग मेल्यानंतर मी विश्वात उरावे कसे


लेकरी उपाशी सारीच मग मी माझ्या पिल्लांना

 चारावे कसे 

चोरूनलुबाडुन लोकांना खिसे माझे तरी मी 

भरावे कसे 


मी हि एक अपराधीच कुणाला तरी उराशी

धरावे कसे 

अर्धेमेले दुनियेतले सारेच हे यांना आता 

मी मारावे कसे


पाहता इकडे तिकडे दु:ख मी मग आज 

हसावे कसे 

नाहि कुणी आपला इथे कुणासाठी मी 

रूसावे कसे


दिसते हार माझी समोर मग यु़ध्दात मी

कुणाला दिसावे कसे

वार होताहेत माझ्यावर मी तटस्थ आज 

बसावे कसे


Rate this content
Log in