Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bharat Kamble

Others

4.0  

Bharat Kamble

Others

सांग कोरोना

सांग कोरोना

1 min
253


सांग सांग कोरोना 

आम्हा गरीबाचा गुन्हा 

गरीब असणे होतो का रे 

फार मोठा गुुन्हा 


वाटले होते गाव सोडून 

चार पैैसे कमवू 

पोटाची खळगी भरत 

पोराले थोडे शिकवू 


मिळेल ते काम करून 

आनंदाने जगत होतो 

पोराले शाळेत पाठवून 

मोठे स्वप्न पाहत होतो 


आमचा आनंद बघवला नाही 

आमच्या डोळयात पाणी आणलस 

मानवी जीवनावर संकट आणून 

स्वप्नावर पाणी फेरलास 


आता येेथून निघून जा 

पसरू नको हातपाय 

नाहीतर उपाशी मरतील 

माझी मुले बाप-माय ... 


Rate this content
Log in